St.Anna-lambertusparochie

 

            

LECTOREN

Een groep van 9 dames en heren die, als vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschap, tijdens de Eucharistievieringen een gedeelte van de woorddienst verzorgen.


WERKGROEP PASTORAAT

De “Werkgroep Pastoraat” die in onze parochie sinds enige jaren bestaat, wordt “bevolkt” door vrijwilligers uit de St.Anna- en Lambertusparochie.

Doel van deze groep is: in samenwerking met de pastores gestalte geven aan de vieringen zoals: rozenkrans, kruisweg, avondwake enz.


BROEDERSCHAP ST.LAMBERTUS

Het broederschap is opgericht in 1993 en bestaat uit 15 leden. Het doel van onze oprichting: meer diepgang in de verering van Lambertus, maar wij willen ook een bijdrage leveren aan het parochieleven.

Wij willen dienstbaar zijn aan de eredienst in de kerk en we ontplooien religieuze dan wel levensbe-schouwelijke activiteiten ter inspiratie en stimulering van het geloof. Er bestaat steeds meer belangstelling hiervoor en dat is een positieve ontwikkeling. St.Lambertus is een heilige waar wij in Maastricht trots op zijn.


DRAGERSGILDE

Voorzitter Koos Consten van het Dragersgilde Sint Lambertus heeft over het lidmaatschap en de vervulling ervan zo zijn eigen filosofie. Wij dragen, zegt hij, als groep het verleden met ons mee, op weg met onszelf naar de toekomst met een ideaal voor ogen. Wat je draagt, het borstbeeld van Sint Lambertus, is ons gezicht. Het is een eer het te dragen: “Het is een prachtig beeld. We dragen het op handen”. Het Dragersgilde Sint Lambertus loopt zo’n 6 a 7 keer per jaar mee in processies, gekleed in een tweedelig gewaad, in de kleuren groen en geel.

Het gilde - 24 man op volle sterkte - bestaat officieel sinds 18 maart 1981. Een grote wens van het gilde, dat voor Sint Lambertus snel een gedachteniskapel komt binnen de nog te restaureren Sint Lambertus-kerk. “Idolen hebben een plek nodig, een plek waar mensen zomaar kunnen binnenwandelen, om zich even te bezinnen”.


COLLECTANTEN

Een groepering die als taak heeft tijdens de eucharistie

vieringen te zorgen dat de collecte gehouden kan worden. De H.Mis van zaterdagavond wordt door Broederschap St.Lambertus verzorgd, de andere vieringen worden verdeeld over een paar andere vrijwilligers. Gemiddeld heeft een collectant 1x per 4 weken dienst in de mis.

Nieuwe collectanten, zowel dames als heren, zijn van harte welkom. Opgeven kan bij het parochiekantoor.


MISDIENAARS / KOSTERS

Een aantal jongens en meisjes zijn actief als misdienaar.

Meestal beginnen ze hiermee nadat ze de Communie hebben gedaan. Zij helpen de priester o.a. bij het klaarmaken van het altaar, zorgen dat er bij het begin

van de mis en tijdens de consecratie gebeld wordt en reiken het wierookvat en wierook aan. Nieuwe mis-dienaars kunnen we altijd nog gebruiken, opgeven kan bij

het parochiesecretariaat.

Binnen onze parochie zijn een aantal dames en heren als koster actief. Hun taak bestaat uit het klaarmaken van de kerk voor de vieringen, zowel in het weekend als voor bijzondere vieringen als begrafenissen en huwelijksmissen.

Voor de reguliere vieringen helpt ook een aantal jeugdige kosters volgens een samengesteld rooster.

Voor de bijzondere vieringen kunnen we een beroep doen op een aantal gepensioneerde heren.


SCOUTING ST.LAMBERTUS-

STERRE DE ZEE

Scouting, een wereldwijde jeugdorganisatie voor jongens en meisjes vanaf 5 jaar, is ook lange tijd in onze parochie vertegenwoordigd geweest.

Eerst als Scouting St.Lambertus voor jongens en Scouting

Lambertus-Sterre der Zee voor meisjes; naderhand is uit deze 2 groepen Scouting Lambertus-Sterre der Zee ontstaan.

De groep is niet meer binnen onze parochie gelokaliseerd;

hun klubhuis ligt nu aan de Tamboerijnstraat.

Meer info via www.lambertussterrederzee.nl

Groeperingen

  VOCALGROUP ALLIANCE

Vocalgroup Alliance is een koor van 30 jong volwassenen in de leeftijd tussen 27 en 46 jaar. Al sinds 1967 is de St.Annakerk de thuisbasis van dit koor. De leiding berust vanaf 1992 bij Eric Feron die met hart en ziel de kwaliteit van de muziek bewaakt. Een klein combo begeleidt de zang tijdens de jongerenvieringen en huwelijksmissen. Daarnaast heeft het koor al regelmatig zijn medewerking verleend aan verschillende Proms-concerten in de Regio. Repetities woensdagavond in de Annakerk tussen 20.00 en 21.30 uur.

www.vocalgroupalliance.nl


ASCENSION

Het koor Ascension is een koor dat zijn oorsprong vond in

Pottenberg. Sinds kort hebben zij een nieuwe thuisbasis

gevonden in de Anna-Lambertusparochie. Het koor

bestaat al meer dan 40 jaar en hun leden zijn in de

eeftijd van 25-55 jaar. Zij staan samen met het combo

( pianiste, saxofonist, trompettist en drummer) onderleiding van Iris Bannier. Door de jaren heen hebben zij op vele

fronten hun stem laten horen.

Huwelijksmissen, begrafenissen, concerten, stadsprocessies

en heiligdomsvaart. Zelfs met de reuzenstoet zorgen zij

voor een verrassend geluid. Vanaf nu wil Ascension een

mooie aanvulling zijn voor de mensen van de Anna-

Lambertus parochie.

Ascension repeteert iedere dinsdagavond van 19.45-21.30 u.

Info. www.ascensionmaastricht.nl


DAMES BLOEMVERZORGING

De dames van de bloemengroep zorgen dat in de kerk

altijd een aantal mooie bloemstukken staan. Zij komen elke vrijdagmorgen 1 tot 2 uurtjes bij elkaar, ruimen de oude bloemstukken op, kopen nieuwe bloemen en verwerken deze tot nieuwe stukken.


DAMES INTERIEURVERZORGING

De dames van de stöb-groep ondersteunen het werk van de interieurverzorgster van de kerk. Dit groepje komt een keer in de maand op woensdagmorgen bij elkaar.

Zij nemen dan de banken onderhanden, gaan met plumeau en stofdoek door de kerk en proberen zo alles netjes te houden.


55+ ACTIVITEITEN

Dit orgaan is bedoeld voor 55-plussers van de parochies St.Anna-Lambertus en St.Servaas en is niet-lid

gebonden. Een comité bestaande uit een 4-tal vrijwilligers biedt 3 maandelijks ontspanning doormiddel van o.a. lezingen, excursies, dagtrips en vieringen en is voor eenieder die daarvoor belangstelling heeft vrij toegangkelijk.


“BANNEUX NOTRE DAME”   MAASTRICHT

Via het centraal Bureau van de “Stichting Huis van de Pelgrim, gevestigd aan het Raadhuisplein 1 te Heer-Maastricht. Deze Stichting organiseert naast meerdere bedevaarten naar Lourdes, Rome etc. o.a. ook , merendeel 2 x per jaar, een georganiseerde en onder geestelijke begeleiding staande bus-bedevaart naar het bedevaartsoord van O.L.Vrouw in Banneux.

Mocht U daarvoor in de komende tijd geïnteresseerd zijn

(U bent welkom ), dan verwijzen wij U naar genoemd Centraal Bureau, (telefoon:. 043-3215715 ).


DIACONIE

Wat is diaconie en waarom diaconie in onze parochie?

- Alle zorg vanuit de Kerk/Parochie voor de medemens.

- In het voetspoor van Jezus, rechtdoen aan mensen en    helpen/begeleiden in situaties, waarin medemensen op de een of andere wijze in de knel, in moeilijkheden of in leed geraken of geraakt zijn.

- Als geloofsgemeenschap zorg en aandacht besteden

aan elkaar om samen zin, troost en bevrijding in het leven te aanvaarden.

Parochianen die behoefte hebben aan een bezoekje van onze diaconiegroep kunnen dit kenbaar maken bij onze

pastorie.